visca.com | Índex de la pronunciació

PRONUNCIACIÓ FIGURADA

En totes les pàgines web que componen les lliçons d'APAC, escrivim la pronunciació figurada dels fonemes anglesos entre dues ratlles inclinades. Ens servim, sempre que és possible, de lletres conegudes per tothom (p.e., choose /txuuz/). Naturalment, en cas que un fonema anglès resulti estrany al català, ens caldrà representar-lo amb un símbol especial, com ara /æ/, que representa la short A anglesa. A més, assenyalem la síl·laba tònica anteposant-hi el signe /ˈ/.

Oferim ara dues taules, una amb els símbols comuns a l'ortografia catalana i l'altra amb els símbols que no hi ocorren.


Símbols comuns a l'ortografia catalana
/a/ — com a en bar
/b/ — com b en bo
/d/ — com d en dau, però amb la punta de la llengua tocant el mateix punt que toca per a la n
/é/ — com e en cec
/è/ — com e en pet
/f/ — com f en fa
/g/ — com g en gat
/h/ — com h en ha!
/i/ — com i en pit
/j/ — com j en joc
/k/ — com c en ca
/l/ — adés com l en pal, adés com l en el mot castellà lino
/m/ — com m en mare
/n/ — com n en nas
/ó/ — com o en bot
/ò/ — com o en pot
/p/ — com p en pa
/qü/ — com en qüestió
/r/ — l'àpex de la llengua s'eleva i s'orienta cap al paladar central; no hi ha gens d'obstrucció sinó veu sola
/s/ — com s en sol
/t/ — com t en tinc, però amb la punta de la llengua tocant el mateix punt que toca per a la n
/tj/ — com tj en platja
/tx/ — com tx en butxaca
/u/ — com u en tu
/v/ — com f en afgà
/w/ — com w en whisky
/z/ — com z en zebra

Símbols que no ocorren en l'ortografia catalana
/ə/ — vocal neutra
/æ/ short A anglesa (a travada)
/ʌ/ short U anglesa (u travada)
/ʊ/ short oo anglesa
/ð/ — com d en cada
/ʃ/ — com x en xocolata
/ŋ/ — com ng en sang
/θ/ — com z en el mot castellà zorro

contacte / email


visca.com | Índex de la pronunciació